© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

(klik op de button)

         4-12-2013

 

         Gebiedsvisie vitaal lint Noord- en Zuid-Scharwoude als hamerstuk naar de raad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2011 de Detailhandel Structuurvisie gemeente Langedijk inclusief een amendement van Dorpsbelang Langedijk vastgesteld, voor wat betreft de locatie Noord- en/of Zuid-Scharwoude. De ‘Gebiedsvisie vitaal lint Noord- en Zuid-Scharwoude’ voor een tweede winkel concentratiegebied is daar een uitwerking van.

 

Woensdag 14 maart 2012 was de eerste brainstormavond en dit leidde uiteindelijk - middels vier participatie bijeenkomsten - tot de concept-gebiedsvisie die op woensdag 26 juni jl. tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Verder met het vitale lint’ werd gepresenteerd. Daar vertelden verschillende ondernemers welke initiatieven zij inmiddels hadden genomen om het lint te verlevendigen. Wethouder Jan Piet Beers gaf te kennen, dat het heel bijzonder was, wat er in korte tijd was gebeurd.

 

Noord- en Zuid-Scharwoude is niet een compact gebied, maar een lang gebied. Echter, er zijn geen alternatieven. Naar de mening van Dorpsbelang Langedijk zou alléén de ontwikkeling in Noord-Scharwoude of Zuid-Scharwoude voor het totale gebied een doodskist scenario zijn geweest. De mix van de authentieke dorpse kleinschaligheid in Noord-Scharwoude en de moderne winkels in Zuid-Scharwoude voor doelgericht aankopen, hebben elkaar hard nodig om de voorzieningen op peil te houden. Het is een illusie dat er basis is voor een winkelgebied met grootwinkelbedrijven. Het behouden en versterken wordt in de toekomst al een grote uitdaging.

 

De gebiedsvisie is tot stand gekomen door middel van een heel goed participatie traject met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat blijkt uit het feit dat de gebiedsvisie vanaf 12 juni 2013 zes weken ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen waren binnen gekomen. Het is geen “masterplan” om alles te veranderen, maar een visie om de vitaliteit van dat gebied veilig te stellen. Wat opvalt, is de overeenstemming van hoe het gebied zich moet ontwikkelen. Er wordt gehecht aan de mix van functies zoals wonen, werken, winkelen. Met de aangedragen “bouwstenen” kan dat alleen maar verbeteren.

 

We kunnen daarom met enthousiasme instemmen met de gebiedsvisie en zijn verheugd dat het beleidsplan als hamerstuk naar de raad van 17 december a.s. kan.

 

We zien uit naar het komende actieprogramma, wat naar verwachting het 1e kwartaal 2014 voor besluitvorming in de raad komt.

 

 

Karin van der Vliet, Joke Visser, Aad Duijs en Ger Nijman.

 

Klik hier voor de Gebiedsvisie vitaal lint Noord- en Zuid-Scharwoude 2013-2025